top of page

MARDİN  GEZİ NOTLARI

Mardide de  de şehir içi Ulaşim

Mardinde şehir içi ulaşım Belediye halk otobüslri ve minibüsleri ile yapılmaktadır.İlçeler arasına yine minübüsleri kullanarak gitme imkanını bulabilirsiniz.

Mardin de  de Nerdede Kalınır?

Mardinde de Her bütçeye uygun delüx otellerden pansiyonlara kadar bir çok secenek bulunmaktadır.Mardimi doyası yaşamak ve keşfedilcek o kadar çok alternatif varki tadın a doyulmaz bir şehrimiz.Bunun içinde Eski mardin,Mardin Merkez ,Midyat ve kızıltepede  kalabilirsiniz.

Mardin  Hakkında Bilgi

Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir. Mardin'de, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup, 5 han ve kervansaray mevcuttur.

MARDİN de  GEZİLECEK YERLER

gabriel.jpg
Mor Gabriel Kilisesi
erkulu.jpg
Erkulu Cami
zinciriye.jpg
Zinciriye Medresesi
Tarihi ulucami.jpg
Tarihi Ulu Cami
kırklar kilisesi.jpg
Mor Behnam Kırklar Kilisesi
draa.jpg
Dara Antik Kenti
sıla.jpg
Midyat Sıla Konağı
mardin-17.jpg
Dayrulzafaran Manastırı
meryem ana.jpg
Meryem Ana Kilisesi
kasımiye.jpg
Kasımiye Medresesi
sabancı müzesi.jpg
Sakıp sabancı Müzesi
kale.jpg
Mardin Kalesi
YEMEK.jpg
Mardinde Ne yenir
mardin-gece-hayati.jpg
Mardin Gece Hayatı
Mor Gabriel Kilisesi

Mor Gabriel Kilisesi

Midyat ilçesinin 23 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır. Manastır, Süryani Kadim Cemaati'nin ünlü ve büyük yapıtlarından biridir. Meşe ağaçları ile kaplı yüksekçe bir tepede yapılmıştır. Manastırın temelleri Mor Şmuel ile Mor Şemun tarafından 397 yılında atılmış ve yapı kısa sürede tamamlanmıştır. Değişik tarihlerde içine ve dışına ekler yapılmıştır.Manastır, tarihsel süreçte dönem dönem farklı isimlerle anılmıştır. İlk dönemlerinde, kurucuların isimlerine izafeten Mor Şmuel ve Mor Şemun Manastırı olarak tanınmıştır. "Rahiplerin Meskeni" anlamına gelen ve Süryanice'de "Dayro d'Umro" isminden türetilen Deyr-el Umur ve bu ifadenin Türkçe uyarlamasıyla "Deyrulumur" ismiyle de bilinmektedir.

Mor Gabriel Manastırı Ziyaret Saatleri Yaz Dönemi: 09.00-11.30 / 13.00-16.30

Dayrul Zafaran Manastırı

Dayrulzafaran Manastırı

Deyrulzafaran Manastırı, Mardin’in 4 kilometre doğusunda, Mardin Ovasına hakim bir noktadadır. Üç kattan oluşan Manastır 5'inci yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18'inci yüzyılda kavuşmuştur.15. yüzyıldan sonra da Manastır’ın etrafında yetişen zafaran (safran) bitkisinden dolayı Manastır, Deyrulzafaran (Safran Manastırı) adı ile anılmaya başlandı.Manastır bugün de Süryani Kilisesi’nin önemli dini merkezlerinden biridir. Mardin Metropoliti’nin ikametgahı olan Deyrulzafaran Manastırı, dünyanın dört bir yanına dağılmış Süryaniler tarafından dua ve bereket almak için ziyaret edilir. Yine binlerce yerli ve yabancı turist, kısa veya uzun bir yol kat ederek manastırı ziyaret etmektedirler

Erkulu Cami

Erkulu Cami

1371’de Artuklu sultanlarından Melik Salih ve Melik Muzaffer zamanında görev almış Abdüllatif bin Abdullah tarafından, minaresi Mısır Valisi Muhammed Ziya  Tayyar Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Günümüzdeki minare ise 1845’te Musul Valisi Gürcü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mardin ‘deki son Artuklu eserlerinden olan, enine dikdörtgen planlı ve mihrab önü kubbeli yapının portalı iyi korunmuştur

Meryem Ana Kilisesi

Meryem Ana Kilisesi

Cumhuriyet Meydanında bulunan Meryem Ana Kilisesi, Süryani Katolik Cemaati'ne aittir. 1986 yılında Antakya Patriği İgnatios Antuhan Semheri tarafından yaptırılan kilisede kemer, yuvarlak taş sütunlar ve avluda korkuluklar yer alır. Patrikhane ise 1895 yılında inşa ettirilmiştir. 1988 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen patrikhane, restore edilerek 1995 yılından itibaren müze olarak kullanılmaktadır. Patriğin oturma yeri ile İncil vaiz yeri, üzüm salkımlı motiflerle süslenmiştir. 

Zinciriye Medresesi

Zinciriye Medresesi

Mardin’de hüküm süren son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa bin Muzaffer Davud bin El Melik Salih tarafından 1385 yılında yaptırılmıştır. İlk defa Mardin’de görülen Timur ve ordusu ile savaşmış olan Melik Necmeddin İsa bir süre bu medresede hapsedilmiştir.Halk arasında Zinciriye Medresesi diye de anılan Sultan İsa Medresesi, doğu ve batı uçlarındaki dilimli kubbeleri ve doğu tarafına rastlayan yüksek anıtsal portali ile çok uzaklardan bile dikkati çeker.Kaynak: Mardin Valiliği, "Kent Haritası ve Şehir Planı"

Kasımiye Medresesi

Kasımiye Medresesi

Kasımiye Medresesi, Mardin'de bir medresedir. Artuklular döneminde yapımına başlanan medresenin inşası Timur dönemindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalmış, 15. yüzyılın sonlarında Akkoyunlu sultanı Kasım ibn Cihangir döneminde tamamlanmıştır.

Tarihi Ulu Cami

Tarihi Ulu Cami

Mardin Ulu Camii, Artuklular devri mimari örneklerinden, Mardin merkezde bulunan tarihi cami. Yapıldığında iki minaresi olan yapı, kesme taştan yapılmıştır. Cami kubbesi dıştan yivleme tekniği ile oluşturulan dilimli yapıdadır. Bu yapı stili daha sonra Mardin mimarisinde gelenek haline gelmiştir

Sakıp Sabncı Müzesi

Sakıp Sabancı Müzesi

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nin içinde bulunduğu yapı, II. Abdülhamid (salt.1876-1909) döneminde, Diyarbakır Valisi Hacı Hasan Paşa tarafından 1889 yılında Süvari Kışlası olarak yaptırılmış ve uzun yıllar bu şekilde kullanılmıştır. Yapının mimarı, Ermeni asıllı Sarkis Elyas Lole’dir.
İki katlı yapının, güney kapısından girilen alt katın, kışlanın ahır kısmı olduğu anlaşılmaktadır. Kışla, daha sonra Jandarma Komutanlığı Askerlik Şubesi, Jandarma Karakolu ve 1991-2003 yılları arasında ise vergi dairesi olarak kullanılmıştır.

Mor Behnam Kırklar Kilisesi

Mor Behnam Kırklar Kilisesi

Mor Behnam ile kız kardeşi Saro adına yapılan ve şu anda Kırklar Kilisesi olarak tanınan kilise iki ismini de erken dönem Hıristiyan efsanelerinden almıştır ve 6'ncı yüzyılın ortalarına ait bir yapıdır. Doğu-batı yönünde 12 masif sütun üzerine oturtulmuş kemerlerle taşınan tavan bölümü düzgün kesme taşlarla örülüdür. 1293’te Mardin Süryani Kadim Patriklik Merkezi olduktan sonra halkın ruhani ve idari işleri bu kiliseden idare edilmeye başlamıştır. Kırklar Kilisesi’nde patrikler ve metropolitler önceleri kilisenin avlusunda tavanları kesme taşla örülmüş odalarda ikamet ederlerdi. 1850’de bu odaların yerine yeni bir patriklik merkezi inşa edilmiş, 1925’te bu mekan genişletilerek yanına kesme taşlardan bir divanhane yapılmıştır. 1799’da burda bir okul açılmış olup, 1825-1899 yılları arasında faal olduğu bilinmektedir. 1928 yılına kadar eğitim ve öğretim devam etmiştir.

Dara Antik Kenti

Dara Antik Kenti

Dara Antik Kenti Mardin'in 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü'nde yer almaktadır. ... Kaya içine oyulan yapılardan oluşan ve geniş bir alana yayılan Dara Antik Kenti'nin çevresi 4 kilometrelik bir surla korunmuştur. İç kale, kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştu

Mardin Kalesi

Mardin Kalesi

Mardin kelimesi geçmişten günümüze kadar pek çok farklı medeniyet tarafından kullanılmış bir yapıdır. Bunlar arasında Pers, Roma, Babil, Asur, Sümer, Mitaniler, Emeviler, Abbasiler, akkoyunlular, Selçuklular, Safeviler ile beraber Osmanlı Devleti'nde yaradan güçlü bir yapıdır. Özellikle ateşe tapan bir kral olarak Şah Buhari, hastalığı döneminde bu kalede kalır ve iyileştikten sonra daha fazla geliştirerek 12 yıl boyunca burada kalmaya devam eder. Aynı zamanda Babil ve Pers halkının da burada yaşadığı bilinmektedir. Fakat dönemin vebası nedeniyle çok ciddi hasar ile yıkım yaşayan yerlerden birid

Midyat Sıla Konağı

Midyat Sıla Konağı

Midyat Konukevi üç katlı bir evdir. Midyat Kaymakamlığı tarafından satın alınmıştır. En alt kat anakayanın oyulması ile elde edilmiş bir oda ve onun ön-bitişiğine eklenmiş bir bölümden oluşmaktadır. İkinci katta geniş bir teras ile üç oda bulunmaktadır. Bu odalar L şeklinde dizilmiştir. Üçüncü katta ise yine geniş bir teras ve iki oda bulunmaktadır. Bu iki odanın arasında bulunan koridordan yukarıya dar ve tunelimsi bir merdivenle üçüncü kata çıkılmaktadır. Bu kata çıkıldığında yine geniş bir teras vardır. Fakat burdaki teras odaların önünde-güneyinde değil batı-yan tarafındadır. Bu tek odanın giriş kapısının bulunduğu koridorda küçük bir cumba vardır. Bu kattan odanın damına çıkılabilmektedir. Dama çıkıldığında binanın yapıldığı tepenin yüksekliği ve binanın üçkatlı oluşu nedeniyle tüm Midyat görülmektedir. Konukevinin aclusunda bulunan ve mutfak amacıyla kullanılan yapının içinde su kuyusu da bulunmaktadır. Konukevi dizilerde mekan olarak kullanılmasıyla da bilinmektedir.

Mardinde Ne Yenir

Mardinde Ne Yenir

.

Lebeniye Çorbası

Ana Maddesi Yoğurt olan bunun yanında içinde kıyma un ,Nohut,buğday ve yumurta sarısı ile yapılan lezzetli bitr çorbadır.

  • İkbebet (Mardin içli köftesi)

İnce bulgur ve yarma dan yapılan hiç kimsenin hayır diyemeceği içinde çiğ köftelik et kimyon ve kişnişle karışımı olan enfes bir yemektir.

Kibbe

Kibbe, Lübnan mutfağının en meşakkatli yemeklerinden biri. Bulgurun hamur haline getirilerek içinin doldurulması yapılan bu yemeğe kibbe ve bazı yörelerde dolgulu köfte de denir.

Sembusek

Sembusek, Mardin mutfağına ait nefis  bir hamur işidir. Kısaca kapalı  lahmacun  kapalı lahmacun olarak tanımlayabiliriz sembuseğin lahmacundan farkı fırına sürülmeden önce üzerine yumurta sürülmesidir.

Kliçe (Mardin çöreği)

Diğer bir ismi kiliçe olan Mardin çöreği, içindeki tarçın, yenibahar, karabiber ve mahlep gibi ilginç esansların bir araya gelmesiyle, yapılan bir çörek çeşididir.. Mardin'de neredeyse her sokak başında bulunan bu çörek, mutlaka tadına bakılması sevdiklerinize hediye olarak alınması gereken bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mardin Kebabı

Kıyma soğan karabiber pulbiber tuz ile yoğrularak yapılan herkezin bilği adana kebab ın kuzeni diyebileceğimiz harika bir lezzet mutlaka deneyin derim.

Hariri Tatlısı

Harire tatlısı puding gibi kasede sunulan bir Mardin tatlısıdır. Harire tatlısı üzüm pekmezi, un ve şekerin kaynatılarak karıştırılması ile ortaya çıkar ve kahverengi kıvamda cevizle birlikte sunulur

Mardinde Gece Hayatı

Mardin Gece Hayatı

Mardinde Farklı konseptlerde farklı müzıkler Dinlemek için bir çok Cafe ve bar bulunmaktadır.

Mardinde de mekan önerileri

  • Sinek Performans

  • Süryani Şarap evi

  • Abbara Türkü evi

bottom of page